Balans vinden en behouden

Effecten Leefstijl op Diabetes2

Een team van wetenschappers, artsen en andere professionals werkt dagelijks aan de inhoud, (door)ontwikkeling en kwaliteit van Keer Diabetes2 Om.

We willen impact maken en zeker weten dat wij het goede onderzoek en bijbehorende analyses doen om effect aan te tonen. We werken voor onderzoeken samen met universitair medische centra en bepalen de onderzoeksopzet altijd gezamenlijk. Daarnaast werken we met meerdere gezondheidsfondsen en patiëntenverenigingen voor het verkrijgen van relevante input vanuit de patiëntgroep. Dit jaar nog hopen we, na publicatie van de 2-jaar resultaten, ook de eerste 4-jaars resultaten te publiceren!

Laatste resultaten

In 2020 zijn de eerste 2-jaars resultaten gepubliceerd in BMJ Prevention, Nutrition & Health. Deze resultaten beschrijven de effecten van een groep van 438 deelnemers die 2 jaar werden gevolgd. Na 24 maanden was complete data beschikbaar van 234 deelnemers. De resultaten laten zien dat in de groep waarvan data verzameld kon worden er een sterke gemiddelde daling in gewicht zichtbaar is die de grens van klinische relevantie bereikt (5%). Ook kan een aanzienlijk deel van de deelnemers na 2 jaar (nog steeds) minderen of geheel stoppen met hun diabetesmedicatie. HbA1c is na 2 jaar niet veranderd ten opzichte van de start. Met het oog op de medicatieafbouw en het natuurlijke beloop van diabetes type 2 (progressie) is dit geen ongunstig resultaat.